RLA Stallion s.r.o.

reklamní a produk?ní agentura, po?adatel kulturních, reklamních
a zábavných akcí

RLA Stallion s.r.o.
Lobezská 53/55
326 00  PLZE?
tel/fax: 602 101 232
rlastallion@rlastallion.cz


Ko?ovné muzeum

Ko?ovné muzeum nabízí:
Výstavu strašidel
a pohádkových bytostí

Výstavu 777 medv?d?
Výstavu panenek
Zabezpe?ení program? pro d?ti, divadlo, hry, sout?že,
rukod?lné dílni?ky ....
www.kocovnemuzeum.cz

vnon_zpvn_koled_2017

Program na plze?ském nám?stí:
15.00 hod. P?vecký sbor Gutta
16.00 hod. KONtaktOVKA
16.40 hod. STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ
17.30 hod. Nová ?eská píse? / sbor p?i Západo?eské univerzit? pod vedením
                 p. sbormistra Vimra
18.00 hod. spole?né zpívání koled s p?ímým p?enosem ?RO Plze?
akci moderuje Stanislav Jurík
Na míst? pro každého pam?tní list s texty koled.


betlm


AKCE 2017

MAŠKARNÍ PLES pro dosp?láky 10.3.2017, Alfa
HISTORICKÝ VÍKEND 9. - 11.6.2017
DEN CHLUM?AN 18. - 19.8.2017
PLAVBA NETRADI?NÍCH PLAVIDEL 9.9.2017
VÁNO?NÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s ?eským rozhlasem Plze? 13.12.2017

KO?OVNÉ MUZEUM (výstava strašidla, medv?di, panenky, 
programy pro d?ti, maškarní plesy, ...)
www.kocovnemuzeum.cz

MUZEUM STRAŠIDEL
www.muzeumstrasidel.cz

POHÁDKOVÝ STATEK 
www.pohadkovystatek.cz

AKCE 2016

MAŠKARNÍ PLES pro dosp?láky 4.3.2016, KD Še?íkovka
HISTORICKÝ VÍKEND 10. - 12.6.2016
DEN CHLUM?AN 19. - 20.8.2016
PLAVBA NETRADI?NÍCH PLAVIDEL 10.9.2016
VÁNO?NÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s ?eským rozhlasem Plze? 14.12.2016

KO?OVNÉ MUZEUM (výstava strašidla, medv?di, panenky,
programy pro d?ti, maškarní plesy, ...)
www.kocovnemuzeum.cz

MUZEUM STRAŠIDEL - Pohádkové víkendy - ?íjen - prosinec 2016
www.muzeumstrasidel.cz

POHÁDKOVÝ STATEK duben - ?íjen 2016
www.pohadkovystatek.cz

AKCE 2015

MAŠKARNÍ PLES pro dosp?láky 20.2.2015, KD Še?íkovka
SLAVNOSTI SVOBODY KOTEROV 2.5.2015
HISTORICKÝ VÍKEND 12. - 14.6.2015
DEN SLOVAN 19.6.2015
DEN CHLUM?AN 21. - 22.8.2015
PLAVBA NETRADI?NÍCH PLAVIDEL 5.9.2015
VÁNO?NÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s ?eským rozhlasem Plze? 16.12.2015

MUZEUM STRAŠIDEL - Pohádkové víkendy - ?íjen - prosinec 2015
www.muzeumstrasidel.cz

POHÁDKOVÝ STATEK duben - ?íjen 2015
www.pohadkovystatek.cz

KO?OVNÉ MUZEUM 2015

?eská T?ebová, MEDV?DI 6.1. - 6.2.2015
Jáchymov, MEDV?DI 9.2. - 10.3.2015
?ernošín, STRAŠIDLA, DIVADLO 21.3.2015
OC Dragoun Cheb, POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE 22.3.2015
Krásný Dv?r, STRAŠIDLA, 27. - 22.5.2015
Habartov, STRAŠIDLA 1.4. - 27.4.2015
Krásný Dv?r, OŽIVLÁ STRAŠIDLA 4.4.2015
Postoloprty, POHÁDKY 1.5.2015
Vlašim, STRAŠIDLA 1.5.2015
Jáchymov, DIVADLO 10.5.2015
Blovice, MEDV?DI 15.5. - 27.5.2015
Galerie na Soutoku Litom??ice, POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE 16.5.2015
Hodonín, DIVADLO 30.5.2015
Jabloné nad Orlicí, STRAŠIDLA 2.6. - 31.8.2015
Most, STRAŠIDLA 20.6.2015
Kácov, MEDV?DI 10.7. - 23.8.2015
Sokolov, 12.9.2015
Stochov, STRAŠIDLA 26.9.2015
Zámek Lou?e?, STRAŠIDLA 27.10. - 1.11.2015
Holýšov, Halloween 30.10.2015
Jáchymov, PANENKY A VÁNOCE 27.11. - 6.1.2015

AKCE 2014

HISTORICKÝ VÍKEND 13. - 15.6.2014
DEN SLOVAN 20.6.2014
DEN CHLUM?AN 15. - 16.8.2014
PLAVBA NETRADI?NÍCH PLAVIDEL 6.9.2014
VÁNO?NÍ ZPÍVÁNÍ KOLED s ?eským rozhlasem Plze?

KO?OVNÉ MUZEUM 2014

12.1. - 26.1. Galerie Porty?, PÍSEK - STRAŠIDLA
(12.1. 16.00hod. vernisáž s oživlými strašidly)
23.2. Kralupy nad Vltavou - POHÁDKOVÉ PÁSMO
18.1. - 6.4. Chvalský zámek, PRAHA - STRAŠIDLA
(18.1. 14hod. oživlá strašidla, pohádky)
30.1. - 16.2. radni?ní sklep, JÁCHYMOV - STRAŠIDLA
(30.1. od 17 hod. vernisáž s oživlými strašidly)
9.4. - 9.5. HABARTOV - Výstava MEDV?D?
10.5. POSTOLOPRTY - STRAŠIDLA, POHÁDKOVÉ PÁSMO
11.5. JÁCHYMOV - k?est Pohádek do kapsy
24.5. MARIÁNSKÁ TÝNICE - POHÁDKOVÉ PÁSMO
29.5. - 30.6. DOB?ANY - Výstava MEDV?D?
31.5. HODONÍN - Pohádkový festival v zámku a podzám?í
1.6. HOLÍ? - Pohádkový festival v zámku a podzám?í
3.6. - 1.7. KUTNÁ HORA - Výstava STRAŠIDEL
1.7. - 31.8. zámek KÁCOV - STRAŠIDLA www.zamekkacov.cz
26.7. ANENSKÁ POU? - POHÁDKOVÉ PÁSMO
1.8. - 2.9. NYMBURK - Výstava MEDV?D?
1.9. - 30.9. DOB?ANY - Výstava STRAŠIDEL
24.9. - 10.10. ?ESKÁ T?EBOVÁ - Výstava STRAŠIDEL
2.10. - 8.10. OSTROV - Výstava MEDV?D?
27.10. ŽANDOV u ?eské Lípy - POHÁDKOVÉ PÁSMO, STRAŠIDLA
15.11. OSTROV - POHÁDKOVÉ PÁSMO

AKCE 2013
1.5. Ko?ovné Muzeum strašidel – Vlašim
2.5. - 2.6. Ko?ovné Muzeum strašidel - Nymburk
11.5. Ko?ovné Muzeum strašidel – Postoloprty
18.5. SENIO?I BAVÍ SENIORY
1.6. Ko?ovné muzeum strašidel - Se?
14. - 16.6. HISTORICKÝ VÍKEND aneb strašidla a mumraje plze?ské
17. - 28.6. Ko?ovné Muzeum strašidel - Velešín
21.6. DEN SLOVAN
29.6. Radyn?
8.7. - 4.8. Ko?ovné muzeum strašidel – Kutná Hora
6. - 29.8. Ko?ovné muzeum strašidel - Habartov
16. - 17.8. DEN CHLUM?AN
31.8. Radyn?
31.8. Ko?ovné Muzeum strašidel – Jáchymov
2. - 21.9. Ko?ovné Muzeum strašidel – Sušice
7.9. PLAVBA NETRADI?NÍCH PLAVIDEL
21.9. Muzejní noc Sušice
2.11. Holýšov – Helloween
11.12. VÁNO?NÍ ZPÍVÍNÍ KOLED S ?RO
prosinec VÁNO?NÍ VÝSTAVA

 
eshop.

navštivte náš obch?dek plný suvenýr?, dárk?,
knih, pexes, omalovánek, strašidelných
a karnevalových pom?cek
a všelijakých lecos?

platební a dodací podmínky e-shopu zde

Muzeum strašidel
JEDINE?NÁ EXPOZICE STRAŠIDEL A POHÁDKOVÝCH BYTOSTÍ
speciální výukové programy
narozeninové párty
?arokrámek / možnost zap?j?ení p?evozní expozice
otev?eno denn?
10.00 - 18.00 hod.
nám. Republiky 33, Plze?
www.muzeumstrasidel.cz
Pohádkový statek

POHÁDKOVÝ STATEK
B?asy - Vranovice
okres Rokycany (Pl. kraj)
duben, kv?ten, ?erven: víkendy,
svátky 10 - 17 hod.
?ervenec, srpen:
denn? 10 - 18 hod.
zá?í, ?íjen: víkendy, svátky 10 - 17 hod.
www.pohadkovystatek.cz